• HomePage
 • Događanja/Kultura
 • Parkovi Hrvatske
 • Izleti
 • Upoznaj Hrvatsku
 • Naslovnica / Događaj
  Perušić

  Pećinski park GRABOVAČA (Srijeda, 21. Studeni 2018.)

  Radno vrijeme: 08:00-15:00
  Pećinski park Grabovača pruža priliku posjetiteljima da se vrate u prošlost, tisućama godina unatrag. Podzemni svijet špilja i jama oduvijek je privlačio čovjeka, a Grabovača je jedini pećinski park u Hrvatskoj. Budući je Grabovača izuzetno posjećena, u parku su razvijeni brojni i raznoliki sadržaji za pojetitelje - od poučnih staza, edukativnih programa, sportskih terena pa do velikih turističkih atrakcija poput špilje Samograd, vidikovca "Ploče", rijeke Like srednjovjekovnog lokaliteta Starog Grada Perušića i gotičke crkve Sv. Križa.


  1.04 - 30.06.2018.

  1. tura: 9:30, 2. tura: 11:00, 3. tura: 12:30, 4. tura: 14:00 , 5. tura: 15:30

  1.07 - 31.08. 2018.

  1. tura: 9:30, 2. tura: 11:00, 3. tura: 12:30, 4. tura: 14:00, 5. tura: 15:30, 6. tura: 17:00, 7. tura: 18:45

  1.09 - 30.10.2018.

  1. tura: 9:30, 2. tura: 11:00, 3. tura: 12:30, 4. tura: 14:00 , 5. tura: 15:30

  1.11- 30.11.2017.

  1. tura:  8:30, 2. tura:  10:00, 3. tura: 11:30, 4. tura: 13:00  Info

  Djeca do 5 godina - gratis